Pamporovo Longboard Downhill Competition
27.08.2013

За първи път курортен комплекс Пампорово ще бъде домакин на състезание по лонг борд, което ще се проведе на 7-ми и 8-ми септември 2013 година с начален старт – Телевизионната кула на връх „Снежанка”.

Трасето ще бъде специално обезопасено и предварително подготвено за състезанието, снабдено е с лифт намиращ се близо до края на маршрута. Екипът на Фън Парк Пампорово ще се погрижи за безопасното протичане на състезанието и обезопасяването на самия маршрут, както и ползването на съоръженията – Лифт 2 Студенец-Снежанка.

Всички желаещи могат да се запишат за участие онлайн на имейл адрес: team@funpark.bg.

 Моля изпратете имейл с текст: „Лонгборд” и ще получите формуляр за записване или при заемане на свободните слотове ще бъдете информирани за това с обратен мейл. Всички участници под 18 години трябва да попълнят декларация от родител за съгласие за участие в състезанието (декларацията ще получите следвайки инструкциите по и-мейла).

Има резервирани слотове за поканените райдъри и още 20 свободни за мъже и 10 за жени. Ограничение във възрастта няма, носенето на протекция е задължително.

Само записаните състезатели и участници в състезанието ще имат свободен достъп до лифт 2 Студенец – Снежанка в дните на състезанието – за тренировки и по време на самото събитие.
Състезанието ще протече в две групи - мъже и жени в следния ред:
Участниците ще се спускат по трасето по един или по желание по двама за време като най-бързите 6 продължават към финала.

Програма
------07.09.2013 Събота------
✦12:00 часа Техническа конференция - презентиране на трасето, правилата на състезанието и представяне на участниците
✦13:00 часа Тестови спускания по състезателното трасе - свободно каране
✦14:00 часа Начало на квалификации
✦15:00 часа Край на квалификации
✦16:00 часа - 17:00 часа Тестови спускания по състезателното трасе - свободно каране
✦21:00 часа Лонг Борд парти


------08.09.2013 Неделя------
✦12:00 часа Тестови спускания по състезателното трасе - свободно каране
✦13:00 – 13:30 часа Класиране и финали
✦14:00 часа Начало на Long Slide competition - върху избрана права отсечка от трасето.
✦14:30 – 15:00 часа Награждаване

Наградният фонд е осигурен от домакините от Пампорово FunPark, Never Summer Industries USA, Contrabanda и TRS.

Организатори: Пампорово ФънПарк & ТRS
Спонсори: „Пампорово” АД, Never Summer Industries, Contrabanda, TRS

За всички присъстващи специално за събитието и придружители на състезателите нашите партньори от „Пампорово” АД предлагат специални пакети за настаняване в хотел „Перелик”.

Повече информация може да видите на  събитието!

За резервации:
Телефон: 0309 58417
Мобилен: 0882 886 423;
0882 886 402; 0882 886 440
Email: marketing@pamporovoresort.com

Телефон за информация: 0888 966 339

English version below

A ето и клипче от трасето:For the first time Pamporovo resort will host the longboard competition , which will be held on 7th and September 8th 2013 with an initial launch – The TV Tower on Mount “Snow White “. Map of the site and information you can find in the link below. The track will be specially secured and prepared in advance of the race , provided with a lift located near the end of the route.Pamporovo Fun Park Crew will ensure the safe running of the race and securing route itself and the use of facilities – Lift 2 “Studenetz- Snezhanka”
All interested can enroll online at email address: team@funpark.bg. Please send an email with text: "Longboard" and get a registration form or when filling vacant slots will be informed tio the contrary mail.All participants under 18 must complete a declaration of parental consent to participate in the competition ( the declaration you will receive by e-mail). There are slots reserved for the invited riders and 20 available for men and 10 for women.No age limit,protection is required.Only the competitors and participants in the competition will have access to Lift 2 “Studenetz-Snezhanka” in the days of the competition – training and during the event. The competition will take place in two groups – men and women in the following order:
Participants will descend along ( one or two optional) time as the fastest 6 still to finish .

Program

------09/07/2013 Saturday------
✦12:00 meeting - presentation of the course, the rules of competition and the introduction of the participants
✦13:00 Test dives on the race track - free riding
✦14:00 Start of qualifications
✦15:00 End of qualifications
✦16:00 - 17:00 Test dives on the race track - free riding
✦21:00 Long Board Party
------Sunday 09/08/2013------
✦12:00 Test dives on the race track - free riding
✦13:00 to 13:30 Rankings and finals
✦14:00 Start of the Long Slide competition - on selected straight section of track.
✦14:30 - 15:00 Ceremony

The prize fund is provided by the hosts of Pamporovo FunPark, Never Summer Industries USA, Contrabanda and TRS.

Organizers: Pamporovo Funpark & TRS

Sponsors: "Pamporovo" AD, Never Summer Industries, Contrabanda, TRS

TRS events

For all attendees for the event and the competitors travel from our partners "Pamporovo" AD offer special packages for accommodation in "Perelik".

  More on the event page

Галерия:
продуктова фотография на 360 градуса

лонгборд уроци