Стани SOS приятел
30.11.2014

Всяко дете има нужда от семейство, да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Искаш ли да помогнеш на дете, което няма тази възможност - СТАНИ SOS ПРИЯТЕЛ.

Виж как - ТУК

Сдружение “SOS Детско селище” осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца в SOS детските селища в Трявна и Дрен и SOS младежките домове в София и Велико Търново.

Същевременно SOS Детски селища България оказва действена помощ на деца, които са в риск да загубят грижата на своите родители, чрез Центровете за семейно консултиране и подкрепа в София, Габрово, Велико Търново и Радомир в рамките на Програмата за подкрепа на семейството и превенция на изоставянето. Сдружението развива и застъпнически дейности съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето.

SOS Детски селища България работи основно с помощта на дарения от физически и юридически лица. Дарителите са специални приятели на децата, тъй като стават съпричастни към нуждите им, вълнуват се от радостите и неволите по пътя на израстването им.

Галерия:
лонгборд уроци